Zatvoriť
o nás členovia na stiahnutie dokumenty informačná kancelária kontakt
sk hu
Hamburger

O nás

Fish Fish Wave Apple Sun Boat

Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov – Csallóköz podporuje rozvoj cestovného ruchu na území Žitného ostrova. Je spoluorganizátorom najlepších kultúrnych podujatí od Šamorína až po Veľký Meder. Zabezpečuje tvorbu a prezentáciu produktov cestovného ruchu, a podporuje a zabezpečuje budovanie turistickej infraštruktúry (značenie turistických trás, smerníky, informačné tabule, atď.). Organizácia podporuje a organizuje miestnu dopravu v regióne Žitného ostrova, tým prepája jednotlivé turistické atrakcie. Ako partner medzinárodných organizácií cestovného ruchu organizuje a zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu. Zabezpečuje účasť regiónu Žitný Ostrov na medzinárodných výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu. Organizuje Súťaž najlepšie jedlo Žitného ostrova so zámerom propagovania podporovania gastronómie regiónu.

OOCR Žitný ostrov – Csallóköz bola založená v roku 2012 šiestimi členmi. Momentálne má 16 členov, ktorými sú popri miest a obcí najvýznamnejšie turistické atrakcie, a tie občianske združenia, ktorých činnosť v oblasti cestovného ruchu je významná. Organizácia podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu, tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí. Presadzuje a chráni spoločné záujmy svojich členov.

Prev
Next

Sun Bird